De Behandeling
Wat is MS eigenlijk?
MS is de afkorting van Multiple Sclerose. Het is een aandoening van het centrale zenuwstelsel en geen spierziekte. Daar wordt het soms mee verward. Ook wordt gezegd dat MS een auto-immuunziekte is. Dat betekent dat het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt. Bij MS raakt de beschermlaag rondom de zenuwen en de zenuwuitlopers beschadigd, waardoor zenuwen minder goed werken en minder goed of helemaal geen impulsen meer door kunnen geven. Dit kan tot allerlei klachten leiden en bij elke MS-patiënt verloopt de ziekte anders. Deze kan tot geheugenproblemen leiden, zenuwpijn, uitval van lichaamsdelen, gevoelsstoornissen en vermoeidheid.
Hoe krijg je MS en hoe wordt het behandeld?
MS krijg je niet ineens. Je wordt er mee geboren en het openbaart zich meestal rond het 30ste levensjaar. Zodra je de diagnose hebt, vallen de puzzelstukjes van de jaren daaraan voorafgaand ineens in elkaar. MS kent zoveel aspecten dat deze zich op allerlei manieren kan openbaren.

In Nederland worden allerlei medicijnen aangeboden. Bij een milde of gemiddelde variant van MS kunnen deze medicijnen erg effectief zijn. Tegen de progressievere variant zijn weinig medicijnen opgewassen. De nieuwste medicijnen die wij in Nederland gebruiken, zijn tientallen jaren geleden al geïntroduceerd in het buitenland. Dat is uiteraard uit voorzorg, maar ook frustrerend voor de patiënten met progressieve MS.
HSCT
HSCT is de afkorting van hematopoietische stamceltherapie. Een ingewikkelde term die erop neerkomt dat de eigen stamcellen van de patiënt worden geoogst, waarna de patiënt chemotherapie toegediend krijgt om het immuunsysteem te resetten. Dat veroorzaakt bij MS-patiënten immers steeds opnieuw schade. Zodra dit op nul staat, worden de eigen, gezonde stamcellen weer teruggeplaatst. Zo wordt getracht het lichaam om de tuin te leiden en het immuunsysteem te laten denken dat het zichzelf niet meer hoeft aan te vallen. Zo worden nieuwe MS-aanvallen voorkomen en maakt het lichaam in sommige gevallen nieuwe zenuwbanen aan waardoor functieverlies voor een klein deel wordt opgeheven.

Maar waarom wordt deze vooruitstrevende behandeling dan niet ook in Nederland gegeven? Het staat elk land ter wereld vrij om te bepalen wat deze wel/niet goedkeurt aan medicijnen en behandelingen. Nederland is op het gebied van HSCT en MS geen kartrekker. We volgen, maar laten wel jaren tussen ons volgen en het leiden van de andere landen in zitten. Duitsland, Italië, Zweden, Roemenië, Polen, Denemarken, Noorwegen, Polen en Engeland zijn Europese landen die HSCT tegen MS aanbieden. Buiten Europa zijn er ook zeker twee handjes vol landen die HSCT aanbieden. Sommige landen bieden het zelfs al meer dan tien jaar aan. In mei 2017 is een petitie aangeboden aan minister Schippers om ook in Nederland deze behandeling aan te kunnen gaan bieden tegen MS. Voordat het daadwerkelijk aangeboden wordt, zijn we echter jaren verder en niet alle MS-patiënten hebben die tijd.